Vacature Predikant(e)

Profiel van de te beroepen predikant (m/v; 0,7 fte)

Wij, de Johanneskerkgemeente in het prachtige Leersum, zoeken een voorganger, die bij ons past. Wie zijn wij?

  • Wij zijn een pluriforme gemeente.
  • Wij geloven dat God ons mensen aan elkaar geeft om Hem en elkaar te dienen en samen van betekenis te zijn voor elkaar en voor de wereld om ons heen.
  • Wij komen ’s zondags bijeen in vieringen, waarin we geïnspireerd en verrast willen worden door een voorganger, die de betekenis van de christelijke geloofstraditie vertolkt voor mensen van nu. Pasklare antwoorden passen ons niet zo, wel spreekt een zoekende houding ons aan.
  • Wij hechten aan een zorgvuldige liturgie i.s.m. met organist, cantor en cantorij.
  • Wij vinden in de pastorale ontmoeting een luisterend oor en open houding van de voorganger van groot belang.
  • Wij zoeken een voorganger die in het licht van de bijbelse geloofstraditie open en creatief met ons op weg gaat om op een eigentijdse manier verder te bouwen aan de Johanneskerkgemeente.

Als kernpunten/zwaartepunten noemen we daarbij:

Eredienst en liturgie, in afstemming met de commissie ‘Eredienst’.
Pastoraat, in nauwe samenwerking met de pastoraal ouderlingen.
Ontmoeting tussen Johanneskerk en de samenleving in Leersum e.o., in afstemming met de commissie ‘Ontmoeten en Verdiepen’. Nieuwe initiatieven richten zich op het zoeken naar een invulling hoe we als kerk een religieus cultureel centrum kunnen zijn.

Voelt u zich aangesproken door dit profiel en wilt u met ons op weg? Dan nodigen we u graag uit contact met ons op te nemen om nader kennis te maken.

Een pastorie is beschikbaar.

Hieronder vindt u meer informatie over de gemeente:
De profielschets van de Johanneskerkgemeente >>>
De "Nota toekomstvisie 2022 Johanneskerk" >>>
Jaarprogramma "Ontmoeten en Verdiepen" Ga Mee! >>>
Het in eigen beheer uitgegeven boekje voor advent 2023
"Mensen van een nieuwe morgen!" >>>
Overzicht van recente Johanneskerknieuwsbrieven >>>


U kunt ook contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie:
Teus Stahlie, tel. 0343 - 410631 / 06 27861703,
email: tjstahlie32@hotmail.com.

Uw sollicitatie - inclusief CV - ontvangen wij graag per email vóór 15 maart a.s. op bovenstaand adres.

terug