Johanneskerkgemeente

De gemeente rond de Johanneskerk is een kleine, hechte gemeenschap waarbinnen mensen goed naar elkaar omzien. Mensen kennen elkaar, leven met elkaar mee. Wie als gast of nieuwkomer op zondagmorgen de kerk binnenloopt, wordt meestal direct gezien, aangesproken en welkom geheten.
De gemeente is klein maar vitaal, we tellen niet in ‘aantallen’ maar vieren, leren en dienen op onze eigen wijze. Bescheiden én zelfbewust proberen we te doen waartoe we als gemeente geroepen zijn: de lofzang gaande te houden, God en onze naaste met liefde te dienen en zo te werken aan Zijn koninkrijk, met alle gaven en talenten die er binnen de gemeente zijn.
 
 
Lees meer 

Nota toekomstvisie 2022 Johanneskerk

In het voorjaar 2022 is op verzoek van de kerkenraad de nota "Toekomstvisie 2022" door een groep gemeenteleden opgesteld. Deze nota is besproken in de gemeente en door de kerkenraad vastgesteld.
Klik om de nota te lezen.
Lees meer