Ontmoeten & Verdiepen

Door ontmoeting, gesprek en bezinning willen wij met elkaar nadenken over actuele geloofs- en samenlevingsvragen. De activiteiten variëren van meditatie, thema-avonden, workshops tot wandelingen en opruimacties. Wij hopen hiermee mensen te inspireren, gedachten met elkaar te kunnen delen.

Kom, Kijk, Lees……. En neem mee.

Door de commissie Ontmoeten&Verdiepen werd op zondag 18 juli 2021 het Inspiratiehuisje in de tuin van de Johanneskerk onthuld. Het huisje is gemaakt door twee gemeenteleden. In het kastje ligt niet alleen de wekelijkse nieuwsbrief, maar ook kan er een inspirerende tekst of een mooie afbeelding in liggen. De commissie Ontmoeten&Verdiepen stelt jaarlijks een programma samen met verschillende soorten activiteiten voor belangstellenden binnen en buiten de Johanneskerkgemeente. Ook dit programmaboekje ligt in het Inspiratiehuisje te wachten om meegenomen te worden door de voorbijganger.Jaarprogramma "Op adem"

Als er íets is waaraan de meeste mensen nu behoefte hebben na anderhalf jaar met coronabeperkingen, dan is het wel 'op adem komen', nieuwe energie krijgen, in beweging komen, elkaar weer ontmoeten en het leven delen. De zin van ons leven ligt immers vooral in de contacten met elkaar, het samen mens-zijn. In het delen van ons geloof en zoeken naar manieren om samen onze goede aarde te bewerken en te bewaren. We vertrouwen dat die nieuwe adem ons gegeven wordt. Het bijbelse woord voor 'adem' betekent ook 'wind', of 'geest'. Het kan de geest van God zijn, ons ingebla- zen als een ademtocht, en het kan de bezielde geestkracht van de mens zijn. In een lied van Huub Oosterhuis naar psalm 104 staat:

Alles wacht op U vol hoop
alle levenden vragen U om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen – Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

Dat is zichtbaar geworden, in de afgelopen periode en nog steeds. Vol hoop wachten we, op nieuwe 'voeding', nieuwe zin. Zonder adem is er geen leven. Met Gods geest krijgt de aarde een nieuw gezicht. Dan kruipen wij weer uit ons huis, komen we weer in beweging naar elkaar toe: in de kerkelijke vieringen en op straat in ons dorp, in groepen en kringen, met een boek, een verhaal uit de Bijbel, met gebed en meditatie, lied en zang. Zo komen we op adem. Zo ontvangen we nieuwe energie!

In dit nieuwe jaarprogramma, voor een deel gezamenlijk met de Maartenskerkgemeen- te in Doorn én de Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen, hopen we elkaar weer te zien en ons geloof en leven te delen.
Wees van harte welkom!

Johanneskerkgemeente: ds. Evelyn Noltus, Hilje Logtenberg van der Grient, Teun Monster en Epko Smit

Geloofsgemeenschap Sint Andries: Ans Middelplaats en Nelleke Spiljaard.

Maartenskerkgemeente Doorn: ds. Sophie van den Berg-Hofstee en kerngroep O&V

Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen: ds. Mariëlle Jochemsen
Houd altijd de actuele informatie via kerkbladen en websites in de gaten of de activiteiten door kunnen gaan. Sommige activiteiten zijn ook digitaal te volgen.
terug

Agenda

Inloopochtend

di 05 jul 2022 om 10:30

Zomergasten in de Schermerij

di 12 jul 2022 om 10:30

Ons Eetcafe

wo 20 jul 2022 om 18:00

Ons Eetcafe

wo 17 aug 2022 om 18:00

Johanneskerk en coronaregels

Coronaregels in de Johanneskerk.
 

Volg de Johanneskerk

     Liturgie


Links


Privacyverklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang.