Predikant ds. Lennart Heuvelman

‘Voor alles is een tijd…’

Ik mag me graag laven aan de wijsheid van Prediker. Ook aan de relativering die ervan uitgaat.

Ik had nooit kunnen denken dat, toen ik in 1990 in Utrecht theologie ging studeren, ik in 2023 ambulant predikant zou worden in Leersum, net zo min ik kon vermoeden dat ik in 2022 predikant bij Stichting Ruimzicht zou worden.  Misschien maar goed ook, want je laten meevoeren op de stroom van het leven is misschien wel het meest wijze. Al moet je natuurlijk ook gewoon zelf de nodige stappen zetten.

Na het afronden van mijn studie theologie in Utrecht, werd ik predikant respectievelijk in Aagtekerke (in combinatie met het ouderenpastoraat voor de Jacobskerk in Vlissingen),  in De Lier in het Westland en de laatste ruim 14 jaar in de Grote Kerk van Naarden. In Naarden zal ik op 8 januari 2023 afscheid nemen, na al die goede jaren een indrukwekkend moment.

Voor de volledigheid: ik ben 52 jaar, mijn levenspartner is Fleur Lempers en samen hebben we 5 kinderen (tussen 17 en 21 jaar). We wonen met zijn allen net buiten Naarden-Vesting, een plek waarmee we ons nauw verbonden voelen.


Ik zie ernaar uit om naast mijn werk als Ruimzichtpredikant (zie daarvoor www.ruimzicht.nl) als ambulant predikant in de Johanneskerk-gemeente te Leersum aan de slag te gaan. Mijn eerste schreden op het pad van het ambulant predikantschap. Voor 50% en dat m.n. geconcentreerd op donderdag en vrijdag, de zondagse vieringen en natuurlijk ook indien nodig op andere momenten van de week. Met genoegen zie ik uit naar de kennismaking met zoveel mogelijk van u, hoewel de tijd beperkt is en het misschien wat langer duurt dan u en ik hopen.

Maar voor alles is een tijd: eerst de welkomstdienst op zondag 22 januari, waarin zowel collega Evelyn Noltus als ik samen voorgaan. Ook daarnaar kijk ik uit, evenals naar de samenwerking met Evelyn en ik hoop dat mijn ondersteuning heilzaam zal zijn voor een verder herstel van Evelyn. Ik heb alleszins goede verwachtingen van de samenwerking met moderamen en kerkenraad.

Ik verheug me erop u en jullie te ontmoeten op zondag 22 januari. En natuurlijk: alle goede wensen voor het jaar 2023, het ga u ook in het nieuwe jaar goed onder de hoede van de Eeuwige!

Ds. Lennart Heuvelman

terug