Pastoraat

Visie:

Het pastoraat in onze kerkelijke gemeente betekent “omzien naar elkaar” in de naam van Christus.

Pastoraat gaat altijd uit van het Evangelie.

Met elkaar meeleven in blijde en verdrietige tijden, staat aan de basis van een levende gemeente. Elkaar kennen, laagdrempelig bij elkaar aanwezig zijn is de kracht van onze kleine gemeenschap, de Johanneskerk.

Structuur:

 • Commissie Pastoraat

De Commissie Pastoraat bestaat uit de predikant en de ouderlingen.

De ouderlingen en predikant maken deel uit van de Kerkenraad. (Het Bestuur)

Eén keer per twee maanden is er een kerkenraadsvergadering waarin bestuurlijke zaken worden besproken.

Eén keer per twee maanden is er een vergadering van de Commissie Pastoraat, waarin pastorale en persoonlijke zaken de revue passeren en activiteiten worden geïnitieerd/georganiseerd.

 

 • Bezoekmaatjes

De ouderlingen worden terzijde gestaan door een aantal bezoekmaatjes. Zij zijn de voelsprieten van het pastoraat.

 • De wijken

Er zijn op dit moment 4 ouderlingen die elk een wijk hebben. Twee wijken aan de noordzijde en twee aan de zuidzijde van het dorp.

 • Communicatie

De ouderlingen schrijven zelf in De Nieuwsbrief  (die wekelijks verschijnt) over pastorale zaken zoals, ziekte, jubilea, etc.  of geven de informatie door aan de predikant.

Er hangt een prikbord achterin de kerk waarop berichten worden opgehangen over geboorte- en overlijdensberichten, adressen van mensen die tijdelijk in zieken-/verpleeghuizen verblijven, etc. zodat gemeenteleden in staat worden gesteld om een kaartje te sturen en op die manier mee te leven.

Werkzaamheden Pastoraat:

 • De predikant die een parttime functie heeft, houdt zich bezig met crisispastoraat.
 • De ouderlingen bezoeken de gemeenteleden uit hun wijken, organiseren soms kringgesprekken.
 • De ouderlingen coördineren en stimuleren het bezoekwerk.
 • De ouderlingen (en bezoekmaatjes) geven signalen door vanuit de wijken aan de predikant.
 • De ouderlingen zijn volgens rooster aanwezig in de zondagse Eredienst en zijn verantwoordelijk voor de dienst.
 • De ouderlingen zijn aanwezig (naast de predikant) tijdens de Dankdienst en de Uitvaart van een overleden gemeentelid.
 • De ouderlingen hebben een spilfunctie(naast de predikant) in de Gedachtenisdienst op de zondag na Allerzielen waarvoor  nabestaanden persoonlijk worden uitgenodigd.
 • De Inloopochtend, op de 1ste dinsdagochtend van de maand om 10:30 in de Johanneskerk, is een initiatief van het pastoraat.
zoekt u contact?
stuur een berichtje naar mevr. Ineke Breunese Leendertz,
e-mail:  pastoraatjohanneskerk@pknleersum.nl
terug