Ontmoeten & Verdiepen

Door ontmoeting, gesprek en bezinning willen wij met elkaar nadenken over actuele geloofs- en samenlevingsvragen. De activiteiten variëren van meditatie, thema-avonden, workshops tot wandelingen en opruimacties. Wij hopen hiermee mensen te inspireren, gedachten met elkaar te kunnen delen.

Kom, Kijk, Lees……. En neem mee.

Door de commissie Ontmoeten&Verdiepen werd op zondag 18 juli 2021 het Inspiratiehuisje in de tuin van de Johanneskerk onthuld. Het huisje is gemaakt door twee gemeenteleden. In het kastje ligt niet alleen de wekelijkse nieuwsbrief, maar ook kan er een inspirerende tekst of een mooie afbeelding in liggen. De commissie Ontmoeten&Verdiepen stelt jaarlijks een programma samen met verschillende soorten activiteiten voor belangstellenden binnen en buiten de Johanneskerkgemeente. Ook dit programmaboekje ligt in het Inspiratiehuisje te wachten om meegenomen te worden door de voorbijganger.Jaarprogramma 2022-2023: "Geloofwaardig"


De commissie Ontmoeten&Verdiepen heeft weer een nieuw programma samengesteld. Ook deze keer is het gelukt om een divers programma aan te bieden met (muzikale) lezingen, wandelingen, meditatie, workshops, boekbesprekingen, een liedmiddag en een filmprogramma. Als thema is gekozen voor ’Geloofwaardig’: is jouw verhaal, je doen en laten in de geest van je geloof of levensovertuiging? Door ontmoeting, gesprek en bezinning willen wij met elkaar nadenken over actuele geloofs- en samenlevingsvragen. Met dit programma hopen we u/jullie te inspireren, en gedachten met elkaar te kunnen delen.

Aan het samenstellen van het programma hebben meegewerkt ds. Evelyn Noltus, Epko Smit, Teun Monster, Hilje Logtenberg van der Grient vanuit de Johanneskerk, Ans Middelplaats en Nelleke Spiljard vanuit de St. Andries Geloofsgemeenschap, leden van de kerngroep Ontmoeten#Verdiepen Doorn, Goof Lindijer uit Doorn en Gonda Laporte vanuit Maarn/ Maarsbergen.
De programmaboekjes zijn rondgebracht.
Wilt u iemand anders een boekje geven? Er liggen altijd enkele exemplaren in het Inspiratiehuisje bij de Johanneskerk om mee te nemen. Het boekje is ook op de website geplaatst.
Ook is er een handig jaaroverzicht waarin u in één oogopslag alle activiteiten kunt zien.
 
terug

Volg de Johanneskerk

     Kerkdiensten en Liturgie


Johanneskerk en coronaregels


Privacyverklaring


Links