Johanneskerkgemeente

 
De zondagse eredienst neemt in onze gemeente een belangrijke plaats in. De gemeente houdt van theologische diepgang in een goede Schriftuitleg en in de gebeden, en een verzorgde liturgie. “Liturgie is het kloppende hart van de kerk”. Samen met de cantor en cantorij streven we naar een gezond evenwicht in de liturgie tussen vernieuwing en traditie. In de eredienst proberen we verbindende taal te gebruiken waarbij ook de symboliek zonder woorden een belangrijke rol speelt. (Paaskaars, liturgisch bloemschikken, doopsteen, enz.)
Kinderen hebben hun eigen plek in onze diensten. Als de eigen predikant voorgaat, is er kindernevendienst. Met enthousiasme en creativiteit zoekt de leiding van de kindernevendienst naar mogelijkheden om met weinig kinderen toch elkaar te blijven zien, horen, meenemen op de weg van het geloof.
Crèche is er ‘op aanmelding’, dus als er ouders zijn die met kinderen van 0-4 willen komen, kunnen die zich aanmelden bij Joke Stahlie en wordt er een oppas geregeld.

De Johanneskerk werkt samen met de R.K. Parochie Sint Maarten Geloofsgemeenschap Sint  Andries in Leersum en de Protestantse gemeente in Doorn (Maartenskerk).
Enkele keren per jaar zijn er oecumenische vieringen die georganiseerd worden vanuit het Oecumenisch Platform Leersum waarin samenwerken de Geloofsgemeentschap Sint Andries, de Michaelkerk- en Johanneskerkgemeente.
contact: scribajohanneskerk@pknleersum.nl

De Johanneskerkgemeente staat vermeld bij:
terug