Johanneskerkgemeente

 
De zondagse eredienst neemt in onze gemeente een belangrijke plaats in. De gemeente houdt van theologische diepgang in een goede Schriftuitleg en in de gebeden, en een verzorgde liturgie. “Liturgie is het kloppende hart van de kerk”. Samen met de cantor en cantorij streven we naar een gezond evenwicht in de liturgie tussen vernieuwing en traditie. In de eredienst proberen we verbindende taal te gebruiken waarbij ook de symboliek zonder woorden een belangrijke rol speelt. (Paaskaars, liturgisch bloemschikken, doopsteen, enz.)
Kinderen hebben hun eigen plek in onze diensten. Als de eigen predikant voorgaat, is er kindernevendienst. Met enthousiasme en creativiteit zoekt de leiding van de kindernevendienst naar mogelijkheden om met weinig kinderen toch elkaar te blijven zien, horen, meenemen op de weg van het geloof.
Crèche is er ‘op aanmelding’, dus als er ouders zijn die met kinderen van 0-4 willen komen, kunnen die zich aanmelden bij Joke Stahlie en wordt er een oppas geregeld.

De Johanneskerk werkt samen met de R.K. Parochie Sint Maarten Geloofsgemeenschap Sint  Andries in Leersum en de Protestantse gemeente in Doorn (Maartenskerk).
Enkele keren per jaar zijn er oecumenische vieringen die georganiseerd worden vanuit het Oecumenisch Platform Leersum waarin samenwerken de Geloofsgemeentschap Sint Andries, de Michaelkerk- en Johanneskerkgemeente.
contact: scribajohanneskerk@pknleersum.nl

De Johanneskerkgemeente, een Groene Kerk

GroeneKerken
De Johanneskerk heeft zich in 2022 aangesloten bij GroeneKerken. Maar wat is eigenlijk een Groene Kerk? Kerken en geloofsgemeenschappen die zich hebben aangesloten bij GroeneKerken zijn actief aan de slag gegaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Een Groene Kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep.
De Johanneskerkgemeente heeft zich allereerst gericht op de thema’s Schepping & Natuur, Energie & Klimaat, en Geloof & Inspiratie. Verschillende commissies zijn hierbij betrokken.
Door de valwind van 18 juni 2021 werd de tuin rondom de Johanneskerk met de grond gelijk gemaakt. De ontstane situatie bood echter een kans. Vanuit het niets is door een enthousiaste groep vrijwilligers een tuin geschapen met aandacht voor planten, bomen, vogels, dieren en insecten. Een plek waarin kerk en tuin een harmonisch geheel vormen, een Hof van Lof.
De duurzaamheidscommissie heeft zich ingezet voor het realiseren van zonnepanelen op het dak, spouwmuurisolatie en het laten aanbrengen van isolerend glas.
Vanuit Ontmoeten&Verdiepen wordt aandacht besteed aan groene theologie.


De Johanneskerkgemeente staat vermeld bij:
  
terug