Diaconie

Diaconaat is daar, waar leden van de gemeente iemand helpen die niet of onvoldoende door anderen geholpen wordt. Helpen vanuit evangelische bewogenheid is een onmiskenbaar accent van het diaconaat.
Mensen die hulp nodig hebben vinden wij overal: in onze eigen kerkelijke gemeente, in ons dorp, elders in het land en in de wereld.
Het behoort ook tot de taak van de diakenen om alle gemeenteleden te stimuleren zich in te zetten voor anderen.
Gemeenteleden nemen deel aan zeer diverse diaconale activiteiten, zoals het vrijwilligerswerk in het AZC, bij de voedselbank en schuldhulpmaatje
Maandelijkse ontmoetingsmaaltijden voor ouderen en alleengaanden, het Eetcafé.
In de Stille Week worden bloemstukjes gebracht bij langdurig zieke gemeenteleden.
Hierbij wordt intensief samengewerkt met de diaconie van de Michaelkerk en de Geloofsgemeenschap St. Andries.

Buiten onze gemeente wordt steun gegeven aan diverse doelen, zoals:
  • Jeugdhulpverlening,
  • Dak-en thuislozenorganisaties,
  • Vluchtenlingenwerk.
  • Zending en werelddiaconaat.
  • Kerk in Actie.
Kerk in Actie is een landelijk samenwerkingsverband van tien kerkelijke en interkerkelijke hulporganisaties. Tweejaarlijks wordt door de Johanneskerkgemeente samen met de Michaëlkerkgemeente een project van Kerk in Actie gekozen waaraan wij steun verlenen.
Op verschillende wijze zoals  door publicaties in de Johanneskerknieuwsbrief en uitleg bij de collecten op zondag betrekken we gemeenteleden bij deze doelen.
contact: 
Tom van Kooten
e-mail:  diaconiejohanneskerk@pknleersum.nl
terug