Taken van de Kerkrentmeesters

Taken kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor:
- het beheer van de gebouwen, onze Johanneskerk en de woning / pastorie, inclusief het gebruik (kosters, verhuur)
- zorg voor onze medewerkers en vrijwilligers
- financieel beheer (o.a. uitvoering van betalingen, boekhouding, kerkbalans)
- interne organisatie (oa, ICT, archief etc)

Kerkrentmeesters 
- Johan Doornenbal, (voorzitter, ouderling)
- Nico Torenstra (secretaris)
- Meindert Kooistra (ouderling, penningmeester)
- Hans Stijn (technisch beheer, verhuur, koster)
- George Tempelaar (technisch beheer, koster)
- Derk Bretveld (koster)

De boekhouding wordt uitgevoerd door Bert Nap

De rekening en begroting van de Johanneskerkgemeente vindt u op de ANBI pagina
terug