Commissie Eredienst

Eredienst en liturgie
In onze open Johanneskerk-gemeenschap geloven we dat God ruimte schept, dat we geïnspireerd worden door de woorden en daden van Jezus Messias en in beweging worden gezet door de Geest. 
De gemeente bestaat uit een veelkleurige groep mensen, die op verschillende manieren haar geloof beleeft.
De Eredienst en haar liturgie is daarvoor 'het kloppend hart' van de kerk. 
Door te spreken en te luisteren, te zingen en muziek te maken, te bidden en stil te zijn, hopen we dat de liturgie in onze vieringen een levensruimte schept waarin de ziel kan ademen.
Cantorij en cantor, orgel en piano helpen ons daarbij, maar eveneens een zorgvuldige invulling van het liturgisch centrum: de kleuren van het kerkelijk jaar, de brandende paaskaars, het doopvont en de liturgische bloemschikking. 
Liturgie is daarbij een 'heilig spel'. Wat staat er dan op het spel en waarom heilig? 
Liturgie wil - net als kunst - de tegenstrijdigheid tussen droom en werkelijkheid overwinnen door als individu én samen met anderen binnen te treden in een andere orde, die van de verbeelding. Allerlei rituelen en de  sacramenten van doop en Maaltijd van de Heer maken dat zichtbaar. Wanneer we bijvoorbeeld samen brood en wijn delen 'spelen' we in de liturgie als het ware het 'Koninkrijk van God' in ons midden, deze wereld anders. 
Daarom delen we in de eredienst lief en leed met elkaar, dichtbij en ver weg en voelen we ons verbonden met de kerk wereldwijd. We komen in de eredienst tot bezinning door de bijbelse verhalen te lezen en te overdenken als levenslessen die ook nu nog van betekenis zijn. En we worden erdoor aangespoord tot 'werken van barmhartigheid'. 
Zo komen in de Johanneskerk in de eredienst ontmoeten, vieren, leren en dienen bij elkaar.  

Cie Eredienst
De leden van de cie Eredienst van de Johanneskerk houden zich bezig met de 'bezinning en verdieping' m.b.t. de inhoud en vormgeving van de erediensten; ze evalueert die en doet voorstellen tot vernieuwing.
Contact: Epko Smit
email: eredienstjohanneskerk@pknleersum.nl

 
terug