College van Kerkrentmeesters

secretaris: Nico Torenstra
e-mail: cvkjohanneskerk@pknleersum.nl
penningmeester: Meindert Kooistra
e-mail: 
penningmeesterjohanneskerk@pknleersum.nl
adres: Penningmeester College van Kerkrentmeesters
Gereformeerde kerk Leersum
Lomboklaan 9
3956 DE Leersum
Bankrekening kerk:
NL 82 RABO 03 73 74 08 40
t.n.v. Gereformeerde Kerk Leersum
KVK 76412385
terug