Johanneskerk, een Groene Kerk

GroeneKerken
De Johanneskerk heeft zich in 2022 aangesloten bij GroeneKerken. Maar wat is eigenlijk een Groene Kerk? Kerken en geloofsgemeenschappen die zich hebben aangesloten bij GroeneKerken zijn actief aan de slag gegaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Een Groene Kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep.
De Johanneskerkgemeente heeft zich allereerst gericht op de thema’s Schepping & Natuur, Energie & Klimaat, en Geloof & Inspiratie. Verschillende commissies zijn hierbij betrokken.
Door de valwind van 18 juni 2021 werd de tuin rondom de Johanneskerk met de grond gelijk gemaakt. De ontstane situatie bood echter een kans. Vanuit het niets is door een enthousiaste groep vrijwilligers een tuin geschapen met aandacht voor planten, bomen, vogels, dieren en insecten. Een plek waarin kerk en tuin een harmonisch geheel vormen, een Hof van Lof.

De duurzaamheidscommissie heeft zich ingezet voor het realiseren van zonnepanelen op het dak, spouwmuurisolatie en het laten aanbrengen van isolerend glas.
Vanuit Ontmoeten&Verdiepen wordt aandacht besteed aan groene theologie.
 

terug

Volg de Johanneskerk

     Kerkdiensten en Liturgie


Johanneskerk en coronaregels


Privacyverklaring


Links