Bezinning

Foto: Khamidulin Sergey, Shutterstock

Gebed om ‘Hanna’s in ons midden
Op de zondag na Kerst wordt in de kerken gelezen over Hanna, een hoogbejaarde profetes die dag en nacht in de tempel aanwezig was, vastend en biddend. (Lucas 2: 36 e.v.)
Zij ontvangt in de tempel het kleine kind Jezus, dat daarheen was gebracht door zijn ouders.
Hanna herkent het kind als de lang verwachte verlosser, brengt hulde aan God, en spreekt over het kind ‘met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem’. Zóveel jaren van haar leven hield zij de vlam van de hoop brandend, tot aan haar hoge leeftijd aan toe bleef ze uitzien naar bevrijding en hoop. Niet groots en meeslepend door openbare statements en demonstraties, maar door op haar eigen plek volhardend te bidden en te vasten – bidden en vasten, maar is dat misschien niet juist de meest krachtige daad van verzet die een mens kan doen…?
Wie volgt haar, in de trouw en volharding van de hoop?
Laten wij bidden om ‘Hanna’s in ons midden’:

We bidden: dat er mensen zijn die het licht koesteren, het betrouwbare, blijvende licht, dat zonder knallen en schrik aan te jagen laat zien waar het op aankomt.
We bidden: dat er mensen zijn die demonstreren en tonen dat leven ertoe doet, dat er een plaats is voor dit kind, voor al die andere kinderen, voor die vele mensen die over grenzen van jaren en landen heen gejaagd worden.
We bidden: dat we U niet kwijtraken, God, in de wisseling van de tijden, in de verwarring op tempelpleinen en in politieke centra, in scholen en op straat.
Dat uw genade licht geeft en lucht blaast in onze wereld.

Een hartelijke groet, en een goede jaarwisseling toegewenst voor ieder, waar dan ook, in welke omstandigheden dan ook!

Ds. Evelyn Noltus
Gebed: Roel Bosch in ‘De eerste dag’.

terug