donderdag 15 februari 2024

Verbeelding van de kruisiging door de eeuwen heen

Datum: 
 donderdag 15 februari 2024
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00
Locatie: 
 De Koningshof, Doorn
Prijs: 
 € 6,-

“Vroeger hing bij ons thuis, een recht gereformeerd gezin, een klein kruisje aan de muur, zonder de Christusfiguur”, aldus Bert de Goede. “Bij vriendjes zag ik wel eens een kruis met Christusfiguur hangen. Dat intrigeerde mij....

Later ging ik naar het waarom van dit verschil op zoek en bemerkte dat de eerste christenen grote schroom hadden een gekruisigde Christus te verbeelden. Pas in de vijfde eeuw vinden we voor het eerst beelden van Jezus aan het kruis. Een van de oudst bekende beelden vertoonde een Christus naast een gehangen Judas! Door de eeuwen heen zien we aan het kruis verbeeld een levende Christus met geopende ogen, een zwaar lijdende Christus, een eenzame Christus of een verbeelding met een hoog theologisch gehalte. Elke tijd zijn eigen Christus?” Deze lezing wordt gegeven door ds. Bert de Goede, emeritus-predikant.

terug