Vespers in de adventstijd

In de periode van advent houden de Johanneskerkgemeente en 
geloofsgemeenschap St. Andries wekelijks een kort avondgebed/vesper.
Iedereen is vanharte welkom tijdens dit half uur van zang, bijbelwoorden, gebed en stilte.
Zobereiden we ons voor op het kerstfeest.
dinsdag 5 december Evelyn Noltus Vredevesper
dinsdag 12 december Marcel Sarot
dinsdag 19 december Joke Stahlie
Tijd 19.30 – 20.00 uur
Locatie Johanneskerk

terug