Psalm 96

1     Zing voor de LEVENDE een nieuw lied, 
       zing voor de LEVENDE, heel de aarde! 
2     Zing voor de LEVENDE, zijn naam is goed, 
       verkondig aan iedereen, iedere dag, dat hij bevrijdt! 
3     Vertel de volkeren: geweldig is hij, 
       vertel alle mensen: wonderen doet hij! 
4     Want de LEVENDE is groot, liederen komen hem toe, 
       ontzagwekkender is hij dan welke god ook. 
5     Want goden van mensen zijn goden van niets, 
       maar de LEVENDE heeft de hemel gemaakt. 
6     Glans en glorie straalt van zijn gelaat, 
       kracht en luister van zijn heiligdom. 
7    Hulde voor de LEVENDE, stammen van mensen, 
      hulde voor de LEVENDE, geweldig en krachtig, 
8    hulde voor de LEVENDE, geweldig is zijn naam. 
      Kom met geschenken, betreed zijn portaal,
9    buig diep voor de LEVENDE die straalt van heiligheid, 
      huiver voor zijn gelaat, heel de aarde! 
10  Zeg tot de volkeren: de LEVENDE is koning; 
      stevig staat de wereld, nooit wankelt ze, 
      hij oordeelt rechtvaardig over de mensen. 
11  Laat de hemel blij zijn, 
      laat de aarde juichen, 
      laat de zee bulderen met alles wat in haar is, 
12  laat het veld uit zijn bol gaan met alles wat erop staat, 
      laat alle bomen in het bos juichen 
13 voor het gelaat van de LEVENDE, want hij komt! 
     Hij komt om recht te spreken over de aarde: 
     hij spreekt rechtvaardig recht over de wereld, 

Uit "Altijd hetzelfde lied" 150 psalmen bewerkt en toegelicht
door Gerard Swüste
terug