Psalm 46

1   Voor de koorleider; van de kinderen van Korach; 
     voor een meisjesstem; een lied. 
2   God is voor ons een toeverlaat en sterkte, 
     op zijn hulp kun je rekenen 
     in tijden van nood. 
3   Daarom zijn we niet bang, 
     niet als onze wereld instort, 
     niet als de bergen wankelen, 
     we overspoeld worden door de zee. 
4   Laat dat water maar bruisen en schuimen, 
     laat de bergen maar kraken onder kolkende golven. sela 
5   Er is een rivier, een bron van vreugde, 
     die stroomt door de stad van God, 
     het heilige huis van de allerhoogste. 
6   God is daar, in het centrum, 
     nooit zal zij wankelen: 
     God staat haar bij als de morgen daagt. 
7   Wereldwijd is er onrust, 
     koninkrijken wankelen; 
     klinkt zijn stem: de aarde siddert. 
8   De LEVENDE, de God van de machten, is met ons, 
     de God van Jakob is ons krachtig houvast. sela 
9   Kom, zie wat de LEVENDE doet, 
     die de aarde verbijsterd doet staan: 
10 aan oorlogen maakt hij een einde 
     tot aan de einden der aarde, 
     bogen breekt hij doormidden, 
     lansen versplintert hij, 
     wagens steekt hij in brand: 
11 'Houd op en geef toe: ik ben God! 
     verheven boven de volkeren, 
     verheven op aarde!' 
12 De LEVENDE, de God van de machten, is met ons, 
     de God van Jakob is ons krachtig houvast. sela 


Uit "Altijd hetzelfde lied" 150 psalmen bewerkt en toegelicht
door Gerard Swüste
 
terug