Psalm 16


1    Een inscriptie, van David. 

      Bescherm mij, God, 
      bij jou wil ik schuilen! 
2    Ik zeg tot de LEVENDE: 
      'Mijn machtige ben jij, 
      mijn goed, 
      niets gaat boven jou!' 
3    Ooit zei ik tot wat in de wereld heilig heet: 
      'Machtig is dit, 
      mijn lust en mijn leven: 
4    De mensen die aanpappen met vreemde goden 
      vragen om problemen; 
      nooit breng ik hun offers met bloed!, 
      nooit komt hun naam over mijn lippen. 
5    Jij, mijn alles; 
      wat mij is toegevallen 
      zal jij behoeden. 
6    Overvloedig ben ik bedeeld, 
      ik heb het goed getroffen. 
7    De LEVENDE is een zegen, 
      geeft me goede raad, 
      zelfs 's nachts hoort mijn hart 
      wat me te doen staat. 
8    Ik heb de LEVENDE steeds voor ogen. 
      Neemt hij me bij de hand, 
      dan kan me niets gebeuren. 
9    Daarom ben ik blij, 
      jubel het uit, voel me geweldig, 
      geen zorgen over lijf en leden. 
10 Jij geeft mijn leven niet prijs aan de dood; 
     wie jou trouw is, staart zich niet blind op het graf. 
11 Jij leert mij te gaan de weg van het leven,
     voor je aangezicht is het een en al vreugde
     goed is het je hand te volen
     altijd

Uit "Altijd hetzelfde lied" 150 psalmen bewerkt en toegelicht
door Gerard Swüste
 
terug