Psalm 143

     Een psalm van David. 

1   Jij, hoor mijn gebed, 
     luister naar mijn smeken, 
     jij bent toch trouw, antwoord me, 
     jij bent toch rechtvaardig! 
2   Span geen zaak aan tegen je dienaar, 
     geen sterveling kan zich tegenover jou rechtvaardig noemen. 
3   De vijand staat me naar het leven, 
     wil me te gronde richten, 
     zet me in het duister 
     als iemand die morsdood is. 
4   Ik kan niet meer, 
     mijn hart staat stil. 
5   Ik denk aan de dagen van toen, 
     prevel stil alles wat je gedaan hebt, 
     bezin me op het werk van je handen. 
6   Ik strek mijn handen naar je uit, 
     mijn ziel is als dor land. sela 
7   Gauw, antwoord me, Jij, 
     ik ben aan mijn einde. 
     Verberg nooit je gelaat voor mij, 
     dat ik word als zij die dood en begraven zijn. 
8   Laat me in de ochtend horen van je goedheid, 
     want op jou vertrouw ik. 
     Leer me je weg die ik moet gaan, 
     want mijn leven is in jouw handen. 
9   Red me van mijn vijanden, Jij, 
     bij jou wil ik schuilen. 
10 Leer me doen wat jij goed vindt, 
     want jij bent mijn God. 
     Laat je geest me liefdevol leiden 
     als door een geëffend land. 
11 Omwille van je naam, Ju, 
     laat me leven, 
     jij bent rechtvaardig, 
     red me uit de nood. 
12 Jij bent goedheid, 
     verpletter mijn vijanden, 
     laat ieder verloren gaan 
     die me naar het leven staat, 
     want ik ben je dienaar. 

Uit "Altijd hetzelfde lied" 150 psalmen bewerkt en toegelicht
door Gerard Swüste
 
terug