Psalm 116

1    Ik heb lief, 
      want de LEVENDE hoort mijn stem, mijn smeken. 
2    Want hij heeft zijn oor toegewend naar mij 
      en dag aan dag roep ik hem aan. 
3    Zit ik verstrikt in de kluwen van de dood, 
      is het dodenrijk angstwekkend nabij, 
      is beklemming en verdriet mijn lot, 
4    ik roep de naam van de LEVENDE: 
      'Ach, JIJ, houd mij in leven!'
5    Genadig is de LEVENDE en rechtvaardig, 
      onze God is een meelevende. 
6    De LEVENDE is een behoeder van gewone mensen. 
      Maak ik het slecht, hij bevrijdt me. 
7    Kom tot rust, mijn ziel, 
      want de LEVENDE is bezig voor jou. 
8    Ja, jij hebt mijn leven losgeknoopt uit de dood, 
      mijn ogen ontdaan van tranen, 
      mijn voet vrij baan gegeven; 
9    voor JOUW gelaat kan ik mijn weg gaan 
      in het land van leven. 
10  Ik vertrouw, ook als ik alleen maar zeggen kan: 
      'Kijk mij, ik heb het zwaar te verduren: 
11  Kijk mij, ik zei in opperste verwarring: 
      'Alle mensen zijn bedriegers!' 
12  Hoe kan ik iets terugdoen voor de LEVENDE, 
      voor alles wat hij voor mij doet! 
13  De beker van bevrijding hef ik omhoog, 
      ik roep de naam van de LEVENDE aan, 
14  ik houd me aan wat ik de LEVENDE beloofd heb 
      voor de ogen van alle mensen. 
15  Voor de LEVENDE is het heel wat 
      als wie hem trouw is moet sterven. 
16  Ach, Jij, ik ben toch je dienaar, 
      ik ben je dienaar, het kind van je dienares. 
     Jij maakte mijn boeien los. 
17  Aan jou breng ik een dankoffer 
     en Jouw naam roep ik aan. 
18 Ik houd me aan wat ik de LEVENDE beloofd heb 
     voor de ogen van alle mensen. 
19 In de voorhof van het huis van de LEVENDE, 
     in jouw midden, Jeruzalem. 
     Zing voor hem! 


Uit "Altijd hetzelfde lied" 150 psalmen bewerkt en toegelicht
door Gerard Swüste
 
terug