Kunst in de Johanneskerk

KIJK        KIJK        KIJK        KIJK        KIJK        KIJK        

KUNST IN JOHANNESKERK (KIJK)
Als onderdeel van de jubileumfestiviteiten in februari 2017, t.g.v. het 50 jarig bestaan van de gemeente, werden in de kerk kunstexposities georganiseerd. 
Dit was zo’n succes dat de kerkenraad heeft besloten om deze exposities een permanent karakter te geven. 
Sinds 2018 worden gemeenteleden en andere kunstenaars uitgenodigd om in de kerk, kunst te exposeren die aansluit bij de tijd van het kerkelijk jaar of bij de seizoenen.
Dit kunstplatform, KIJK, heeft inmiddels vele tentoonstellingen met diverse kunstuitingen georganiseerd.  
Hieronder ziet u een kleine selectie uit de tentoongestelde werken:
 

Wim Keetbaas, foto kleurendruk

Marleen B. Berg, foto kleurendruk

 Elly van Tol
 

Ria van Kooten, acrylverf op cement
 

Jaap van der Meer, schilderij uit de
serie "werken van barmhartigheid"

Hans Neecke, z/w barietdruk
 

De expositie spelregels zijn:
  • De kunst moet aansluiten bij het thema van een dienst, een periode in het kerkelijk jaar of een seizoen. De exposanten worden hiervoor uitgenodigd. 
  • Indien noodzakelijk wordt er vooraf overlegd met de organisatie van het thema zoals b.v. voorgangers en commissies.
  • Exposities kunnen andere kunstuitingen zoals gedichten, lezingen of muziekuitvoeringen ondersteunen.
  • Naast kunstenaars van ”binnen” kunnen ook exposanten van “buiten” de kerkmuren worden uitgenodigd .
  • De kunst mag niet aanstootgevend zijn
  • KIJK organiseert tentoonstellingen in het kader van evenementen zoals de Kunst Atelier Route Leersum (KAR) en de Open Monumentendag.
  • Verkoop van de kunst vindt niet in de kerk plaats maar rechtstreeks contact met de exposanten is mogelijk.
De werkgroep “Kunst In JohannesKerk”
 
terug